Allt om ackumulatortankar

En ackumulatortank är en vattenfylld och värmeisolerande tank som agerar som en varmvattenbuffert vid bland annat centralvärme. I de fall då den till värmesystemet installerade energikällan har problem med att anpassa sig till ett hushålls ojämna energiförbrukning så kommer ofta ackumulatortanken till stor nytta.

När man eldar med ved, s.k. vedeldning, så används en ackumulatortank ofta för lagring av den från elden genererade värmen. Detta eftersom den effekt som vedpannan genererar under eldningen överstiger husets behov så genom att lagra värmen i en ackumulatortank slipper man då elda under natten. För att slippa elda mer än en gång per dygn rekommenderas, för en normalvilla, att man använder en ackumulatortank på mellan 1 till 2 kubikmeter. En vanlig formel för att dimensionera en ackumulatortank är: 10 liter ackumulatortank per kvadratmeter boyta.

Om du letar efter lokala eller regionala återförsäljare av ackumulatortankar kan du ta en titt i vår katalog över företag som arbetar med ackumulatortankar runt om i Sverige.